Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Soultree.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

S spletno trgovino Soultree.si upravlja Soultree Holistica d.o.o. nadaljnjem besedilu "prodajalec".

Svetujemo vam, da pred uporabo spletne trgovine preberete spodaj napisane Pogoje poslovanja.

Z nakupom izrazite svoje strinjanje s spodaj navedenimi pogoji. Vsi zasebni podatki so strogo varovani. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe pogojev kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila.

Cene

Vse cene so izražene v EUR in vsebujejo 22% DDV.

Akcijske ponudbe veljajo ves čas objave in do razprodaje zalog.
Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila.

V kolikor se med ponudbo pojavi artikel brez cene oz. je ta vrednosti 0,00eur gre za sistemsko napako pri dodajanju artiklov ali posodabljanju ponudbe,  zato cena v tem primeru ne velja in tak artikel ni v prodaji oz. se za njega ne more izvršiti nakupa.

 

Vse artikli nad vrednostjo 0,10 eur so v prodaji in nakup za njih velja.

Naročilo

Kupec s klikom na gumb "potrdi naročilo" izrecno potrdi, da se strinja s plačilom izdelka ali storitve.
Naročilo je v elektronski obliki shranjeno na strežniku prodajalca. Po oddaji naročila kupec prejme potrdilo naročila na svoj e-poštni naslov. V primeru napake lahko kupec brez dodatnih stroškov naročilo prekliče v roku 2 ur po prejeti potrditvi naročila.

Preklic naročila mora kupec v roku dveh ur po prejeti potrditvi naročila, poslati na naslov info@soultree.si.

V primeru, da kupec v tem roku ne posreduje preklica naročila, pomeni, da je pogodba o nakupu izdelkov med kupcem ter prodajalcem nepreklicno sklenjena.

V kolikor se preklic naročila posameznega uporabnika ponovi več kot trikrat, si prodajalec pridržuje pravico do ukinitve njegovega uporabniškega računa.

Cenik dostave

Cena za neomejeno število artiklov v posameznem nakupu po vsej Sloveniji
Soultree.si strošek poštnine: 3,00 €

Brezplačna dostava je pri nakupu 3 ali več artiklov.
Paketi se dostavljajo s pogodbenim partnerjem Pošta Slovenije.

Čas dostave

Čas dostave je odvisen od hitrosti pošiljanja dobaviteljev.

Izdelki naj bi bili predvidoma dostavljeni v roku 2-7 dni. Podrobnejši čas dostave je naveden ob posameznem izdelku.

Zaradi določenih razmer, kot so praznik v tujini, se lahko čas dostave podaljša. Prodajalec ne odgovarja za morebitno zamudo dostave.

Možnosti plačila

  • nakazilo preko spletne banke na Transakcijski račun podjetja

Opozorilo: Pomembno je da pri nakazilu pripišete še vaše ime in priimek ter številko naročila.
Izdelki so do do končnega plačila v lasti prodajalca.

Soutree.si po dostavi naročenih artiklov kupcu pošlje tudi račun in sicer v pdf formatu na e-naslov kupca. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.


Naši podatki za nakazilo

IBAN: SI56 6100 0001 8773 630 176 (odprt pri: Delavska Hranilnica d,d,)
Naziv : Soultree Holistica d.o.o., Prvomajska ulica 4, 2204 Miklavž na Dravskem polju
Namen plačila: navedite svoje ime in priimek ter številko naročila
referenca: SI00 – številka naročila

Vračilo blaga

OPIS PRAVICE DO ODSTOPA OD POGODBE:

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga.

 

Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu bo naše podjetje vrnilo vsa opravljena plačila takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Možnost odstopa od pogodbe za pravne osebe mi mogoč.
Ker družba Soultree Holistica d.o.o. v tem primeru prodajalec, ne posluje z gotovino, lahko vračila potrošniku izvajamo le na transakcijski račun. Pri tem potrošnika naprošamo da na obrazec navede transakcijski račun.

Če je potrošnik znesek ali blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora prejeto vrniti podjetju v 14 dneh po sporočilu o odstopu od pogodbe.
Potrošnika lepo prosimo, da v kolikor je mogoče blago vrne nepoškodovano, v nespremenjeni količini in v originalni embalaži, ki mu priloži spodnji obrazec za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe.

Ker ne poslujemo z gotovino, žal ne moremo sprejeti paketov, ki so poslani z odkupnino. Prosimo, da paket pošljete navadno ali priporočeno ter navedete vaš transakcijski račun, kamor lahko vrnemo kupnino.

V primeru akcij, ko podarimo brazplačno poštnino in stranka odstopi od pogodbe oz vrne izdelek, vrnemo celotno kupnino.
V primeru odstopa od pogodbe ter vračila izdelka, ki ni predmet reklamacije ne vračamo zneska poštnine za vrnjen paket.

V primeru menjave izdelka za drug izdelek ali drugo velikost stranka krije znesek poštnine 1,90 € za MENJAVO.

V primeru reklamacije izdelka (poškodovan, napačen...) krijemo stroške vračila paketa, ki ne sme presegati 3,70 €, kot znaša vračilo po ceniku Pošte Slovenije za priporočeno vrnjen paket.

Obrazec za vračilo izdelka

Reklamacija

Kupec lahko blago reklamira v osmih (8) dneh od nakupa, če blago nima lastnosti, ki jih je prodajalec izrecno obljubil, če je prodajalec poslal napačne izdelke, izdelke v napačni količini oziroma barvi, ali če izdelki kako drugače odstopajo od kupčevega naročila.

Kupec lahko v tem primeru zahteva takojšnjo zamenjavo za enak, brezhiben izdelek ali pa v zakonsko določenem roku in pod pogoji za uveljavljanje reklamacije iz naslova stvarne napake.

Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, v original embalaži s vsemi etiketami in brez znakov uporabe! Prav tako mora izdelku priložiti izpolnjen obrazec.

V primeru reklamacije izdelka ( poškodovan, napačen...) krijemo stroške vračila paketa, ki ne sme presegati 3,70 €, kot znaša vračilo po ceniku Pošte Slovenije za priporočeno vrnjen paket.

Obrazec za vračilo izdelka

Stvarna napaka

Po Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot) je napaka stvarna:

  • če blago nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
  • če blago nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
  • če blago nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
  • če je prodajalec izročil blago, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Iz naslova stvarne napake lahko potrošnik napako na izdelku reklamira pri prodajalcu in v 24 MESECIH od prevzema blaga. Za napake, ki se na izdelku pokažejo po dveh letih oz. 24 MESECIH od prevzema prodajalec ne odgovarja več. kupec lahko zahteva odpravo napake ali vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako ali zamenjavo blaga ali vračilo plačanega zneska. Potrošnik lahko uveljavlja samo tiste zahtevke, ki jih podjetje dejansko lahko izpolni (npr. ne more zahtevati popravila, če to ni mogoče, ali zamenjave, če takšnega izdelka ni več v prodaji), po drugi strani pa podjetje ne more samo odločiti, na kakšen način bo ugodilo potrošnikovi zahtevi (npr. ponudba dobropisa ni pravilna).

Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda. Če napaka ni sporna, mora podjetje čimprej, najkasneje pa v roku osmih dni, ugoditi potrošnikovemu zahtevku. Če o napaki obstaja spor, mora podjetje v enakem roku podati potrošniku pisen odgovor.

Če podjetje neupravičeno zavrne potrošnikovo zahtevo iz naslova stvarne napake, naj mu izdelek z napako zamenja z novim ali mu vrne plačani znesek ali odpravi napako, lahko tržni inšpektor izda odločbo, s katero podjetju odredi, naj ugodi zahtevi. Odločbo lahko izda le, če med potrošnikom in podjetjem ni spora o obstoju napake ali če potrošnik predloži mnenje sodnega izvedenca ali če je napaka na drug način nedvomno dokazana. Hkrati lahko tržni inšpektor z globo ukrepa zoper podjetje, ki v roku ne ugodi potrošnikovi zahtevi ali mu ne poda pisnega odgovora.

Varovanje osebnih podatkov

Prodajalec spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov, osebnih podatkih ter elektronski komunikaciji.

Prodajalec se zavezuje k trajnem varovanju osebnih podatkov uporabnika. Prodajalec bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila, pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, nagradnih iger ter akcij po elektronski pošti ali na mobilni telefon.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo podani nepooblaščenim osebam.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena ter gesla, prav tako pa poskrbi za ustrezno protivirusno zaščito svojega računalnika, oz. računalnika preko katerega dostopa do naše spletne trgovine,

Pritožbe in spori

Ponudnik Soultree Holistica d.o.o. spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov in ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb ter ima določeno osebo, s katero se v primeru težav kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Kupec se v primeru težav lahko po pomoč obrne na tel. št.: +386 40 533 826. Pritožbo lahko kupec odda na elektronski poštni naslov info@soultree.si ali priporočeno na naslov Soultree Holistica d.o.o., Prvomajska ulica 4, 2204 Miklavž na Dravskem polju. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in v nadaljnjih osmih dneh obvestil kupca o poteku postopka. Ponudnik si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med ponudnikom in kupcem izključno pristojno sodišče kupčevega stalnega prebivališča.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

Določila, ki jih spoštujemo:

Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

O podjetju - prodajalec

Podjetje:
Podjetje Soultree Holistica d.o.o.

Registrirano na Prvomajska ulica 4, 2204 Miklavž na Dravskem polju

ID za DDV: SI99293285
Matična številka 8140723000

Datum vpisa pri registrskem organu:

 

Registrski organ,  Sodišče/Vložek:, Vložna številka:

Pravnoorganizaciskjska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo, d.o.o.